Reitit

Hanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Kartalla esitettyjen reittien ja taukopaikkojen sijainnit ovat luonnoksia.

Kartalla on esitetty ulkoilureittitoimitukseen kuuluvat reitit (vihreät viivat) ja taukopaikat (siniset ympyrät), kiinteistörajat ja -tunnukset. Luonnosvaiheen reitit näkyvät kartalla vaalean violetilla värillä.

Näiden reittien ja taukopaikkojen lisäksi ulkoilureitistöön kuuluu myös muita opastettavia reittejä sekä nykyisiä taukopaikkoja, joille ei tehdä reittitoimitusta.


Ohjeita:

Voit liikkua kartalla hiiren avulla (valitse ja raahaa).

Voit tarkentaa/loitontaa karttanäkymää + tai – painikkeista, tai hiiren rullalla.

Kartan oikean alakulman painikkeella voit vaihtaa taustakartaksi maastokartan, yksinkertaistetun taustakartan tai ilmakuvan. Voit myös sammuttaa kiinteistörajat ja -tunnukset.