Ajankohtaista

Tiedote hankkeen etenemisestä

Maanomistajille toimitettujen kirjeiden sekä 28.11.2022 pidetyn info-tilaisuuden jälkeen on saatu runsaasti yhteydenottoja. Hankeryhmä on käynyt palautteita ja yhteydenottoja läpi. Reittiluonnosten linjauksia tarkastellaan ja yritetään huomioida maanomistajien esitykset.

Reitin perustamisen periaatteita tarkastellaan uudelleen. Tavoitetila on, että reitistöstä saadaan pysyvä, joka tarkoittaa lopputilanteessa reittitoimitusta. Reittitoimitus voi perustua sopimuksiin tai ELY-keskuksen hyväksyntään. Tavoite on, että hankkeelle luodaan yhteinen sopimusmalli, jossa huomioidaan maanomistajan sekä kaupungin näkökulmat. Sopimuksen pohjana toimii MTK:n ja Suomen Ladun suosittelema sopimusmalli Jämsän hankkeeseen muokattuna.

Yhteydenottoja ja palautteita toivotaan edelleen. Maanomistajaneuvotteluja jatketaan talven aikana.

Jos teillä on kysyttävää tai palautetta hankkeeseen liittyen, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jämsän kaupunki Antti Mäkinen                                                                                                            

antti.makinen@jamsa.fi, puh. +358 40 756 1240


Tiedote 24.10.2022

Kutsu maanomistajatilaisuuteen

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeessa toteutettava ulkoilureittisuunnitelma on edennyt kesän aikana ja reittiluonnokset ovat jo pitkällä. Näitä suunnitelmaluonnoksia halutaan nyt esitellä maanomistajille.

Maanomistajille järjestetään infotilaisuus ma 28.11.2022 klo 17:30 alkaen Himoslomien Kokouskeskus Koululla, Rehtori-salissa, Säyryläntie 445. Tilaisuudessa on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä reittisuunnitelmaan liittyen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-palvelun kautta, pääset osallistumaan tästä. Etäyhteydellä osallistuminen ei vaadi erillisiä ohjelmia, palvelu toimii verkkoselaimen kautta.

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille maanomistajille, joita ulkoilureittisuunnitelma tällä hetkellä koskee. Kutsukirjeet lähetetään marraskuun aikana kaikille niille maanomistajille, joiden kiinteistölle ulkoilureitti tai taukopaikka sijoittuu.

Ulkoilureittisuunnitelmat ovat katseltavissa Reitit-välilehdeltä löytyvästä kartasta.

Pyydämme maanomistajia tutustumaan ennen info-tilaisuutta suunnitelmaluonnoksiin erityisesti omien kiinteistöjen osalta. Huomioitava, että ulkoilureittisuunnitelman alueella on useita satoja maanomistajia, eikä info-tilaisuudessa voida käydä jokaista kiinteistöä yksityiskohtaisesti läpi.

Mikäli haluatte keskustella reittiluonnoksista tai jättää palautetta, niin pyydämme olemaan yhteydessä Antti Mäkiseen, yht.tiedot alla.

Toivomme ilmoittautumista tilaisuuteen 23.11 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/A46259C22AF7D495

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240, antti.makinen@jamsa.fi

Maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901


Tiedote 3.10.2022

Himos-Jämsän ulkoilureitistön suunnittelu edennyt – Kaupunki esittelee luonnoksia maanomistajille

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa toteutettava ulkoilureittisuunnitelmaon lähes valmis. Ulkoilureitistö mahdollistaa matkailun ja palveluiden kehittämisen ja tukee näin ollen paikallista elinkeinoa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella mielenkiintoinen, elämyksiä tarjoava ja opastettu ulkoilureitistö Jämsän, Jämsänkosken ja Himoksen alueille. Reitistö monipuolistaa Jämsän kaupungin nykyistä ulkoilu- ja liikuntapalvelutarjontaa ja samalla vastaa kasvavaan trendiin luontoliikkumista kohtaan.

Suunnitellun ulkoilureitistön kokonaispituus on 167 km. Taukopaikkoja reitistön varrella on 23 kpl. Täysin uusia taukopaikka kohteita on neljä kappaletta. Osaan nykyisistä taukopaikoista tehdään parannustoimia ja osa jää nykytilaan. Reitit on tarkoitettu maksuttomaan ympärivuotiseen jalkaisin ja pyörällä tapahtuvaan liikkumiseen. Talvisin hiihto ja lumikenkäily on reiteillä sallittua. Polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on kielletty.

Ulkoilureitistö sisältää vaativuusasteeltaan monen tasoisia reittejä helpoista vaativiin. Vaativuuteen vaikuttavia seikkoja ovat polkujen alustan epätasaisuudet, korkeuserot, sekä reittien pituudet. Reitistö pohjautuu nykyisiin olemassa oleviin polkuihin, joiden perusteella reittien vaativuus myös määräytyy. Kolmeen kohteeseen on suunniteltu vaativia esteettömiä reittejä (Synninlukko, Tervaleppämetsä ja Kuolemajärvi), jotka toki soveltuvat liikuntarajoitteisten lisäksi kaikille ulkoilijoille. Myös lastenvaunujen kanssa liikkuvat perheet sekä pienet lapset voivat hyödyntää näitä reittejä.

Ohjaamalla nykyistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa liikkumista merkityille reiteille voidaan vähentää haittoja maa- ja metsätaloudelle. Liikkuminen siirtyy pois tai vähintään vähenee ei halutuilta alueilta. Opastetulla ulkoilureitistöllä luodaan käyttäjille turvalliset ja houkuttelevat olosuhteet ulkoilun harrastamiseen.

Seuraavana vaiheena maanomistajien kuuleminen

Yhteismitaltaan 167 km pitkä reitistö sisältää useita lyhyempiä reittikokonaisuuksia, joiden toteutus riippuu tulevasta rahoituksesta. Ulkoilureittisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa, mutta seuraavaksi tarkempia reitistösuunnitelmia halutaan esitellä ensimmäisenä alueen maanomistajille. Maanomistajia lähestytään lokakuun aikana ja keskustelutilaisuudet pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, loka-marraskuussa. Maanomistajien kanssa käytävien keskusteluiden ja mahdollisten tarkennusten jälkeen reittisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen vahvistettavaksi ulkoilulain mukaisesti.

Ulkoilureittisuunnitelma on osa Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanketta, joka käynnistyi toukokuussa 2021. Hankkeessa on toteutettu yhtä aikaa myös Himos-Jämsän matkailustrategia, joka julkaistiin maaliskuun lopussa. Hankkeen rahoitus on osa rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Kokonaisbudjetti on noin 0,5 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen liiton rahoitus 90 prosenttia, Jämsän kaupunki 10 prosenttia. Vaikka hanke päättyy joulukuussa 2022, kaupunki jatkaa toimenpiteitä ja yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa vuonna 2023. Myös reittien osittainen rakentaminen on jo aloitettu, kaupungin omistamilla alueilla, ja uusia rahoituksia on haettu reittien rakentamista ja tuotteistamista varten.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240
Kaupunginpuutarhuri Mia Järvinen, p. 040 484 9323
Maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901


Edelliset tiedotteet:

Karttakysely reittilinjauksista avoinna toukokuun loppuun saakka

Karttakyselyllä esitellään reittiluonnoksia, sekä pyydetään palautetta ja kehitysideoita. Reitit tulevat tarkentumaan saatujen palautteiden ja ideoiden, sekä maastokäyntien perusteella.Tiedote karttakyselystä (PDF)
Karttakyselyn koonti (PDF)


Karttakysely avoinna Tammikuun loppuun saakka

Työpajaa ei päästy pitämään suunnitellusti Ruotsulanhovissa ja tilaisuus pidettiin kokonaan etäyhteydellä. Kiitos kaikille osallistujille. Pyydämme vielä lisää ideoita ja toiveita karttakyselyn avulla. Kysely on avoin kaikille. Alla olevasta linkistä avautuu kyselysivu.


Tiedote karttakyselystä (PDF)
Karttakyselyn koonti (PDF)


Päivitys työpajan kutsuun. Tapahtuma muutettu etäyhteydellä pidettäväksi.

Ensimmäisen työpajan kutsu:


Jämsän seutu -artikkeli:

https://www.jamsanseutu.fi/elamanmeno/art-2000008377285.html

Kuvakaappaus jamsanseutu.fi -sivun artikkelista