Tiedote hankkeen etenemisestä

Maanomistajille toimitettujen kirjeiden sekä 28.11.2022 pidetyn info-tilaisuuden jälkeen on saatu runsaasti yhteydenottoja. Hankeryhmä on käynyt palautteita ja yhteydenottoja läpi. Reittiluonnosten linjauksia tarkastellaan ja yritetään huomioida maanomistajien esitykset.

Reitin perustamisen periaatteita tarkastellaan uudelleen. Tavoitetila on, että reitistöstä saadaan pysyvä, joka tarkoittaa lopputilanteessa reittitoimitusta. Reittitoimitus voi perustua sopimuksiin tai ELY-keskuksen hyväksyntään. Tavoite on, että hankkeelle luodaan yhteinen sopimusmalli, jossa huomioidaan maanomistajan sekä kaupungin näkökulmat. Sopimuksen pohjana toimii MTK:n ja Suomen Ladun suosittelema sopimusmalli Jämsän hankkeeseen muokattuna.

Yhteydenottoja ja palautteita toivotaan edelleen. Maanomistajaneuvotteluja jatketaan talven aikana.

Jos teillä on kysyttävää tai palautetta hankkeeseen liittyen, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jämsän kaupunki Antti Mäkinen                                                                                                            

antti.makinen@jamsa.fi, puh. +358 40 756 1240

Ajankohtaista

Tiedote 24.10.2022

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeessa toteutettava ulkoilureittisuunnitelma on edennyt kesän aikana ja reittiluonnokset ovat jo pitkällä. Näitä suunnitelmaluonnoksia halutaan nyt esitellä maanomistajille.

Maanomistajille järjestetään infotilaisuus ma 28.11.2022 klo 17:30 alkaen Himoslomien Kokouskeskus Koululla, Rehtori-salissa, Säyryläntie 445. Tilaisuudessa on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä reittisuunnitelmaan liittyen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-palvelun kautta, pääset osallistumaan tästä. Etäyhteydellä osallistuminen ei vaadi erillisiä ohjelmia, palvelu toimii verkkoselaimen kautta.

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille maanomistajille, joita ulkoilureittisuunnitelma tällä hetkellä koskee. Kutsukirjeet lähetetään marraskuun aikana kaikille niille maanomistajille, joiden kiinteistölle ulkoilureitti tai taukopaikka sijoittuu.

Ulkoilureittisuunnitelmat ovat katseltavissa tämän linkin takaa löytyvästä kartasta: https://himosjamsaulkoilureitisto.com/reitit/

Pyydämme maanomistajia tutustumaan ennen info-tilaisuutta suunnitelmaluonnoksiin erityisesti omien kiinteistöjen osalta. Huomioitava, että ulkoilureittisuunnitelman alueella on useita satoja maanomistajia, eikä info-tilaisuudessa voida käydä jokaista kiinteistöä yksityiskohtaisesti läpi.

Mikäli haluatte keskustella reittiluonnoksista tai jättää palautetta, niin pyydämme olemaan yhteydessä Antti Mäkiseen, yht.tiedot alla.

Toivomme ilmoittautumista tilaisuuteen 23.11 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/A46259C22AF7D495

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240, antti.makinen@jamsa.fi

Maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901


Hankkeen kuvaus

Jämsän kaupunki on käynnistänyt Himos-Jämsä ulkoilureitistön suunnitteluprosessin. Reitistön tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja matkailijoille selkeä, turvallinen ja laadukas mahdollisuus liikkumiseen luontoalueilla virkistystarkoituksessa. Reitistö tarjoaa monipuolisia reittivaihtoehtoja arkiliikuntaan, lähiretkeilyyn, pidempien vaellusten sekä maastopyöräretkien tekemiseen matkailu- ja asutusalueiden läheisiin metsiin. Laajempana tavoitteena reitistölle on matkailupalveluiden, liikunnan olosuhteiden ja virkistyskäytön lisääminen ja erityisesti kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite on myös ohjata maastossa liikkujat ylläpidetyille virallisille reiteille. 

Havainnekuva ulkoilureitistä. Lähtökohtaisesti jo olemassa oleva polku on aina paras kaikille.